רגלי חפירה מתמחות בנשל של ציקדה.

חרקים – התנשלות

התנשלות בפרוקי־הרגליים היא תופעה ביולוגית מורכבת מאוד בעלת אספקטים רבים, תופעה הכרוכה בתהליכים ביולוגיים והתנהגותיים, עקיפים וישירים, המשתנים לא רק בין מינים שונים, אלא גם בין הדרגות של אותו המין. הנה סקירה קצרה על התופעה המיוחדת ממספר היבטים ביולוגיים ואקולוגיים.