Micropholcus fauroti Simon, 1887

עכבישים – זוטרעדן Micropholcus

גוף זעיר ורגליים ארוכות מאוד מסגירות מייד את השתייכותו למשפחת הרעדניים. הזוטרעדן הוא עכביש אורבני לחלוטין המצוי בישראל רק במשכנות אדם. אף שאינו נדיר לא רבים רואים אותו בשל מימדיו ופעילות הלילית. הוא אינו מסוכן לאדם ואף מהווה מדביר טבעי כנגד מזיקי בית קטנים.