תקריב ללסת של קמפונית פולחת.
להבי הלסתות נתונים לעומסי שחיקה גדולים.

מלתעות פלדה

בעלי חיים מתמודדים עם חומרים קשים. כדי להתמודד עם חומרים כאלו ובהשקעה אנרגטית קטנה, צריכים חומר קשה יותר. פרוקי רגליים משתמשים במתכות כדי לחזק איברים נשחקים. תהליכי השקעת המתכות מהווים מטרה למחקרים במטרה להבין וללמוד כיצד ניתן ליישם בעזרתם פתרונות שונים לטובת האדם.