זחל של העורית לקראת סוף גידולו. משערים שהזיפים נועדו גם להגנה מאחר והם נושרים בקלות בנגיעה.

העורית Attagenus fasciatus

יש יצורים החולקים איתנו דרך קבע את ביתנו, מבצרנו. חלקם מוצאים שותפות בשטח המגורים וניזונים משיירים אורגניים שאנו משאירים מאחורינו מבלי משים או טורפים דיירים אחרים. רובם לא מהווים סכנה או מסבים לנו כל פגע וחלקם אפילו מועילים. אולם יש גם העשויים להסב נזקים למזון או לרכוש