זחל ופקעות התגלמות של טוואית הארכובית על צמח הארכובית.

דרך המשי – יצרני משי בטבע

הפרפראים (פרפרי היום וקבוצת העשים) אינם מחזיקים בלעדיות על ייצור ושימוש במשי. ייצור משי לצרכים שונים מוכר גם בחרקים מסדרות אחרות וגם בחלק מהעכבישנים. רשומה זו סוקרת בקצרה חלק מיצרני המשי השונים מקרב פרוקי הרגליים, לא רק מהחרקים וכיצד הם משתמשים בו.