Hersilia caudata

עכבישים – משפחת הפטמתניים

אומני ההסוואה וההתחמקות הם הפִּטְּמְתָנִיִּים, במיוחד הסוג פטמתן. גם אם תעמדו ממנו במרחק אף, לא תראו אותו אלא אם יזוז. משפחת הפטמתניים הגיע אלינו מהאזורים הטרופים של אפריקה אבל את נציגיה בישראל, 3 במספר, אפשר למצוא בכל אזורי הארץ.