חרא של חרקים

חרקים מציגים קשת התנהגויות והתאמות הנוגעות, בהקשרים שונים, להפרשת צואה. למשל: יחסי טורף -נטרף, היגיינה, רבייה, הסתתרות וגם הפצת מיקרואורגניזמים. להפרשות חרקים חשיבות אקולוגית אדירה. הרכב ההפרשות מספר לנו על התזונה של האורגניזם ומצב בריאותו, גם מבלי לראותו.

Actocetor indicus

זבובחוף רבגוני Actocetor indicus

הפרשות של בעלי־חיים משמשות כמצע להתפתחות הזחלים במינים רבים של פרוקי־רגליים הניזונים מחומר אורגני או טורפים אחרים המתפתחים בו. זבוב־חוף רבגוני הוא זבוב קטן ויפה המתפתח באזורים אורבניים על גללים של חתולים או יונקים אחרים. על אורחות חייו ידוע מעט מאוד ועל כך ברשומת סקירה קצרה