Peucetia cf viridis

עכבישים – צייד ירוק ומארח דביק

הקשר בין עכבישים וצמחים לא טרוויאלי כפי שעשוי להראות. צמחים מהווים בית גידול בו עכבישים רבים מוצאים מחסה ועליהם הם צדים את מזונם. האופן בו עכבישים בוחרים את הצמחים המועדפים להם הוא תעלומה. כאשר הבחירה היא של צמחים בעלי תכונות מיוחדות הסיפור הופך מעניין במיוחד.

Oxyopes heterophthalmus

המשפחה ציידיים Oxyopidae

משפחת הציידיים אינה משפחה גדולה, גם בישראל, אולם יש לה נציגים במרבית בתי הגידול החל מהחרמון ועד דרום הנגב והערבה. ציידים מתוך שמם הם עכבישים זריזים, פעילי יום, העטים על טרפם בזריזות ומסוגלים להתגבר גם על טרף הגדול מהם.

Neoscona adianta

עכבישים – גלגלית קשוטה

באביב ניתן לצפות בחבל הים תיכוני באחד העכבישים הנפוצים והיפים בישראל. גלגלית קשוטה, ממשפחת הגלגלניים, בונה רשתות גלגל יפות בין עשבים או שיחים חשופים לשמש. ניתן לצפות בה בקלות באזורי בתה וגריגה ועם קצת מזל לראות גם כיצד היא צד חרקים מעופפים.

קברנית החלזונות - בוגר תוקף שבלול
וסביבו זבובים חומסנים הנמשכים לנוזלי הגוף של השבלול.

קברנית החלזונות Ablattaria arenaria

כשמדובר בחרקים טורפים, נדיר יחסית למצוא חרקים אצלם כל הדרגות ניזונות מאותו מזון בדיוק. דוגמא יפה לחרק כזה היא החיפושית קברנית החלזונות. כל הדרגות ניזונות על שבלולים הניצודים בחיפוש אקטיבי על הקרקע או צמחים. זהו מין נפוץ הפעיל באביב וניתן לראותו בכל החבל הים תיכוני.