Peucetia cf viridis

עכבישים – צייד ירוק ומארח דביק

הקשר בין עכבישים וצמחים לא טרוויאלי כפי שעשוי להראות. צמחים מהווים בית גידול בו עכבישים רבים מוצאים מחסה ועליהם הם צדים את מזונם. האופן בו עכבישים בוחרים את הצמחים המועדפים להם הוא תעלומה. כאשר הבחירה היא של צמחים בעלי תכונות מיוחדות הסיפור הופך מעניין במיוחד.

Oxyopes heterophthalmus

המשפחה ציידיים Oxyopidae

משפחת הציידיים אינה משפחה גדולה, גם בישראל, אולם יש לה נציגים במרבית בתי הגידול החל מהחרמון ועד דרום הנגב והערבה. ציידים מתוך שמם הם עכבישים זריזים, פעילי יום, העטים על טרפם בזריזות ומסוגלים להתגבר גם על טרף הגדול מהם.