Sceliphron sp.

טַיַּחַת שחורת-חזה Sceliphron spirifex

בין החרקים ניתן למצוא לא מעט אדריכלים מוכשרים. כזו היא הטייחת, צרעה הבונה קיני בוץ אופייניים שניתן לראות גם באזורים אורבניים. הטייחת היא גם ציידת מוכשרת המטמינה בקן עכבישים כמזון לזחליה. היא אינה מסוכנת ומהווה אובייקט נהדר לצפיה והכרת החי הסובב אותנו.

Hersilia caudata

עכבישים – משפחת הפטמתניים

אומני ההסוואה וההתחמקות הם הפִּטְּמְתָנִיִּים, במיוחד הסוג פטמתן. גם אם תעמדו ממנו במרחק אף, לא תראו אותו אלא אם יזוז. משפחת הפטמתניים הגיע אלינו מהאזורים הטרופים של אפריקה אבל את נציגיה בישראל, 3 במספר, אפשר למצוא בכל אזורי הארץ.