Cyclosa sierrae

עכבישים – הסוג חוגית

אין מתאים יותר השם חוגית לעכביש קטן הבונה רשת גלגל יפה כאילו צויירה במחוגה. הסוג חוגית כולל בישראל מספר מינים; חלקם נפוצים, גם בחצרות וגינות אורבניות וחלקם מסתוריים, שניצפו רק פעמים ספורות במאה השנים האחרונות. למרות הגודל זה הסוג לעניין רב בשל התנהגות הטריפה וההסוואה שלו.

Maniola telmessia telmessia

חרקים וצבע

אנו נוטים לקבל כמובן מאליו את העובדה שחרקים רבים צבעוניים. אנו גם יודעים להסביר לכאורה חלק מתפקידי הצבע בחיי החרקים. אבל, האם אנו יודעים להסביר: מדוע חרקים בחרו בצבעוניות? או; מה היתרון לחרקים בלהיות צבעוניים והאם יש קשר בין ראיית צבע לעובדה שאתה צבעוני?