בני המשפחה מצוידים בבלוטות ריח המפיצות ריח חריף הנועד לדחות טורפים ולהזהיר פרטים קרובים מסכנה אפשרית.  הזחלים (נימפות) של מינים רבים הם חקייני נמלים וחלקם אף מתפתחים בקיני נמלים. במינים בהם הבוגרים חסרי כנפיים, יש מהם שגם דומים לנמלים. במינים אחדים הבוגרים הם חקיינים, במראה והתנהגות של צרעות. רבים מהם של צרעות ממשפחת הצרעכבישיים. בשל היותם אוכלי זרעים מינים אחדים באזורים טרופיים נחשבים למזיקים חקלאיים, חלק מזיקים גם לנבטים.

פשפשים רחבי־ראש Alydidae

Alydidae היא משפחת פשפשים המכונה פשפשאים רחבי־ראש. נימפות של מינים אחדים הם חקייני נמלים וחלקם אף מתפתחים בקיני נמלים. במינים אחדים הבוגרים הם חקיינים, במראה והתנהגות, של צרעות ממשפחת הצרעכבשיים.

חרוטן חדודי - Pyrgomorpha granosa

חרקים נטולי כושר תעופה

התופעה של חרקים נטולי כושר תעופה, בין והם חסרי כנפיים או בעלי כנפיים קצרות מעניינת במיוחד. לחרקים נדרשו מיליוני שנים לפתח כישורי תעופה והנה אנו מוצאים ברוב הסדרות מינים נטולי כנפיים לחלוטין או בעלי שרידי כנפיים בדרגות שונות. רשומה זו מציגה מספר הסברים לאובדן כושר התעופה בחרקים.