זחל של העורית לקראת סוף גידולו. משערים שהזיפים נועדו גם להגנה מאחר והם נושרים בקלות בנגיעה.

העורית Attagenus fasciatus

יש יצורים החולקים איתנו דרך קבע את ביתנו, מבצרנו. חלקם מוצאים שותפות בשטח המגורים וניזונים משיירים אורגניים שאנו משאירים מאחורינו מבלי משים או טורפים דיירים אחרים. רובם לא מהווים סכנה או מסבים לנו כל פגע וחלקם אפילו מועילים. אולם יש גם העשויים להסב נזקים למזון או לרכוש

זחלים של פרפראים שונים נושאים שערות צורבות העשויות לגרום לגירויים ולדלקות בעור. .בתמונה זחל של דובון הקיקיון המוכר כאלרגני

חרקים שעירים

שערות יש לכולנו, הרי הן אחת התכונות הייחודיות ליונקים ומה בנוגע לחרקים? מדוע חרקים שעירים? מה זה נותן להם? איך זה משפיע עלינו? רשומה זו עוסקת בתפקודים השונים של זיפים ושיער בחרקים וכיצד הם מהווים חלק ממערכת החישה וההגנה שגם טורפים גדולים עשויים להירתע ממנה.