Acrosternum millierei

ירוק עלה

מלחית אשלגנית היא צמח של קרקעות קלות הנפוץ במקומות מופרעים ופורח בעונת הקיץ. באין הרבה אלטרנטיבות, פריחה זו מושכת חרקים רבים ועסיסיות הצמח מהווה מקור מזון חשוב למינים אחדים של פשפשים. שניהם דומים בצורה וגוון לחלקים מהאשלגנית וקשה מאוד לאתר אותם על הצמח.