דבורה מסוג Nomada מבקרת פרח של מעוג.

בין דבורה לצרעה

כיצד מבדילים בין דבורה לצרעה? השאלה נפוצה, התשובה לא פשוטה. דבורים וצרעות הן שתי קבוצות בסדרת הדבוראים. כל קבוצה המאגדת משפחות העשויות להראות שונות מאוד האחת מהשנייה. מתוך כך, כל ניסיון לתת בהן סימנים חד משמעים יהיה שטחי מאוד או מורכב מדי. הנה מדריך שדה בסיסי ולא מחייב.

Eupelmus sp.

האיפלמית Eupelmus orthopterae

שילוב של תגלית אקראית בשדה ועבודת חקר בבית אורגים סיפור של מקרה העוסק בצרעה טפילה וגמל שלמה. סיפור המתגלגל בין סקרנות, תצפיות שדה, חקר ספרות, דו-שיח עם חוקרים ומדגים כיצד כל חובב טבע סקרן יכול לתרום למדע ידע חדש שאף אחד לא ידע קודם.

כמו כל הזבובים הטורפים, לפריה הינה פעילת יום המצויידת בעיניים גדולות ורגלי טרף קוצניות לאחיזת הקורבן.

לַפְרִיָה Laphria

יש חרקים שדרוש הרבה מזל כדי לצפות בהם. לא בגלל שהם קטנים במיוחד או נדירים דווקא או המצויים רק באתרים ספורים, אלא משום שמשך הופעתם בטבע קצר יחסית, צפיפות אוכלוסייתם קטנה והתנהגותם חששנית וחמקנית. הנה סיפור על מפגש עם אחד הנדירים והיפים הללו, מהגדולים שבזבובי ישראל.